Zakelijke verzekeringen


AFD is uw partner in onder meer de onderstaande bedrijfsverzekeringen!

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
U gooit tijdens een schilderklus een pot verf over de vloerbedekking van uw klant. Wat nu? Uw privé WA-verzekering werkt hier niet. Verzekeraars maken namelijk een onderscheid tussen privé en zakelijk. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt u schade die u veroorzaakt met uw bedrijf. Maar als u slecht werk aflevert en uw klant dient een schadeclaim in, dan vergoedt de verzekering dat niet. Dat is uw ondernemersrisico.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Stel: u geeft een verkeerd advies aan een klant en die lijdt daardoor groot verlies. Dan vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. De premie is afhankelijk van uw beroep en de grootte van uw bedrijf. Deze verzekering is vooral interessant voor ondernemers met beroepen waarvan je als klant een bepaald resultaat mag verwachten, zoals juristen, chirurgen of consultants.

Goederen- en inventarisverzekering
Uw voorraad of inventaris kan schade oplopen, bijvoorbeeld door brand of inbraak. Een goederen- en inventarisverzekering vergoedt die schade. Voorwaarde daarbij is wel dat uw pand goed beveiligd is. Heeft u een bedrijf aan huis? Dan kunt u vaak volstaan met een uitbreiding van uw inboedelverzekering.

Opstalverzekering
Een opstalverzekering dekt schade die uw bedrijfsgebouw oploopt, bijvoorbeeld door brand, blikseminslag of een ontploffing.

Bedrijfsschadeverzekering
Brand of inbraak in uw bedrijf hebben vaak niet alleen directe schade tot gevolg. Uw bedrijf ligt soms ook tijdelijk helemaal stil. In die tijd verdient u niets, maar de kosten lopen door. Een bedrijfschadeverzekering vergoedt die kosten.

Rechtsbijstandverzekering
Als ondernemer kunt u in conflict komen. Met een andere ondernemer bijvoorbeeld, maar ook met een leverancier of met een klant. Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt kosten voor juridische hulp. Controleer voor u een rechtsbijstandverzekering neemt welke geschillen wel en welke niet gedekt zijn.

Compagnonsverzekering
Heeft u een compagnon en valt deze weg? Bij overlijden komen de erfgenamen in het spel. Zij hebben recht op een deel in het bedrijf. Als zij hun aandeel opeisen, kan het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komen. Een compagnonsverzekering keert u bij overlijden van uw compagnon een bedrag uit. Daarmee kunt u het aandeel van uw compagnon overkopen.

Voor een vrijblijvende afspraak of neemt u contact op met
Michel Bloem 0162-471471 of  06-53532963