Particuliere verzekeringen


 
Opstalverzekering
Een opstalverzekering dekt schade aan je huis of bedrijfspand door brand, storm, inbraak en andere schadeoorzaken. Deze verzekering is verplicht als je een hypotheek afsluit.
 
Inboedelverzekering
Met een inboedelverzekering ben je verzekerd tegen schade als gevolg van brand en aan of  diefstal van je bezittingen die zich in je woning bevinden.
 
Aansprakelijkheidsverzekering
Als je materiële of lichamelijke schade veroorzaakt, ben je vaak verantwoordelijk voor de kosten, oftewel aansprakelijk. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) kun je je hiervoor verzekeren. De AVP staat niet gelijk aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering). Een WA-verzekering is wettelijk verplicht en dat geldt niet voor de AVP. De belangrijkste WA-verzekering is die voor motorrijtuigen (auto’s, motoren, brommers
 
Autoverzekering
Dit is een verzekering die schade aan je auto vergoedt en/of diefstal van je auto en/of schade die je als bestuurder veroorzaakt. Er zijn drie soorten: beperkt casco, volledig casco/all-risk (cascoverzekering) en de (verplichte) WA-verzekering (aansprakelijkheidsverzekering). Een cascoverzekering dekt schade aan je auto, motor of boot. Schade aan accessoires of spullen in het voer- of vaartuig vallen niet onder de dekking. Welke schade de verzekering precies vergoedt, staat in de polisvoorwaarden.
 
Bromfiets-, motor- of scooterverzekering
Heb je een bromfiets, motor of scooter, dan ben je verplicht een WA-motorrijtuigenverzekering af te sluiten (aansprakelijkheidsverzekering). Je kunt de verzekering aanvullen met een cascodekking, waardoor je dekking hebt voor schade aan je bromfiets, motor of scooter.
 
Caravanverzekering
Met een caravanverzekering verzeker je je tegen schade aan of verlies van je caravan en de vaste inventaris ervan. De dekking geldt alleen als de schade niet door jou is veroorzaakt.
 
Pleziervaartuigenverzekering
Deze verzekering dekt verlies van of schade aan pleziervaartuigen, inclusief inboedel, aansprakelijkheid en bijkomende kosten.
 
Rechtsbijstandverzekering
Een rechtsbijstandverzekering vergoedt kosten van ondersteuning bij een juridisch conflict.
 
Reisverzekering
Dit is een verzekering die dekking biedt voor schade tijdens je reis of vakantie. Onder de dekking vallen meestal verlies van of schade aan bagage, medische hulp en repatriëringskosten. Je kunt de reisverzekering afsluiten voor een specifieke vakantie of doorlopend waarbij hij geldt voor al je reizen in een jaar.
 
Annuleringsverzekering
Een annuleringsverzekering vergoedt (geheel of deels) je reissom, annuleringskosten of verblijfskosten als je je vakantie moet afzeggen, beëindigen of onderbreken.
 
Uitvaartverzekering
De uitvaartverzekering of begrafenisverzekering dekt de kosten van de begrafenis of crematie van de verzekerde persoon. Het kan ook om een naturaverzekering gaan. De verzekeraar keert dan geen geld uit, maar regelt de begrafenis of crematie.